Algemene voorwaarden en spelregels 24Event

Algemeen:

 • 24Event voert en onderhoudt een website bedoeld om donaties aan het goede doel te promoten en te verwerken.
 • 24Event garandeert dat 100% van het voor het goede doel bestemde geld ook daadwerkelijk uitbetaald wordt aan het geselecteerde goede doel.
 • Sommige van de door deelnemers of donateurs geplaatste informatie is zichtbaar voor iedereen. ’24 Event’ behoudt zich daarom het recht voor om informatie die beledigend is of anderszins niet geschikt voor publicatie te weigeren en te verwijderen.

Aanmelding en persoonsgegevens:

 • Iedereen die zich aanmeldt via de website https://24event.nl/inschrijven/, wordt erkend als deelnemer van 24Event. Als deelnemer beschouwen wij ook een persoon, groep die gezamenlijk een prestatie verrichten voor 24Event waarbij er aantoonbaar contact is geweest tussen 24Event en de desbetreffende persoon/groep en hierbij een expliciet akkoord is toegezegd van 24Event.
 • De persoonlijke gegevens die door deelnemers of donateurs aan ’24Event’ worden verstrekt vallen onder bescherming van de wet op de privacy. 24Event gebruikt de aangeleverde persoonsgegevens alleen voor de administratie van de website, nieuwtjes en feitjes en de activiteiten en zullen door 24Event nimmer ter beschikking gesteld worden aan derden voor commerciële doeleinden.
 • 24Event behoudt het recht om foto’s van personen, activiteiten en het gehele event te tonen op de website en sociaal media voor, tijdens en na het event, waarop deelnemers duidelijk herkenbaar te zien zijn. Op verzoek, kunnen foto’s worden aangepast of verwijderd.

Aansprakelijkheid:

 • Deelname aan het voetbal event van 24Event of dergelijke activiteiten geëxploiteerd door 24Event zijn voor eigen risico. Dit geldt dus voor alle activiteiten georganiseerd op de desbetreffende datum (zie website www.24event.nl).
 • 24Event is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel opgelopen voor, tijdens of na afloop van het event.

Intellectuele Eigendomsrechten en copyright

 • Zonder toestemming van 24Event zal de naam, logo, namen deelnemers, namen sponsors, vormgeving, foto’s, video’s en inhoud niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van 24Event.
 • Het is aan iedereen, leden, aanbieders en bezoekers van de website en event verboden om feitelijke onwaarheden over 24Event te schrijven en te verspreiden.
 • 24Event behoudt het recht te allen tijde wijzigingen aan website, voorwaarden en sociaal mediakanalen te brengen.

Toepasselijk recht

 • Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten aangaande de website en de georganiseerde Events door 24Event.